Massage och

elektroterapi för hästar

Kontakt

En smidig muskulatur är nödvändigt för att kunna prestera på topp

 

Massage och elektroterapi påskyndar rehabiliteringen efter en skada men det förebygger och stärker även en frisk häst och kan förhindra att skador uppstår. Smidiga muskler gör precis som hos människor att leder inte tar lika mycket belastning, det motverkar också ledinflammationer.

Equiopat certifierad

 

Anatomi och fysiologi

- Invärtes anatomi; omfattar kroppens byggnad och inre funktioner

- Osteologi; detaljerade studier om djurets skelett, leder, byggnad och funktion

- Myologi; omfattar skelettmuskulaturens ursprung, fäste och funktion.

 

Biomekanik

- Kunskaper i rörelseförmåga och aktionspotential. Orsaksdiagnostik kopplad till   kroppens rörelseapparat orsakad av muskulära dysfunktioner.

 

Rehabilitering

- Vård med inriktning på återanpassning och rehabilitering i nära samarbete med veterinär. Olika behandlingsmetoder.

 

Massage

 

Djupgående massage som är tuffare än den klassiska massagen. Detta provocerar muskeln och tvingar till en högre genomströmning av blod som rensar ut slaggämnen och överflödig vätska. När väl spänningar i muskeln släpper ökar också rörligheten och smärtan minskar.

Elektroterapi

 

Elektroterapi används som ett komplement till massagen då den går djupare i muskeln. Det är även skonsammare i dom fallen då skadan gör för ont på hästen för att massera bort. Terapin har en bra och snabb smärtlindring samtidigt som den släpper muskelspänningar

Ledbehandling

 

Elektroterapi ger ett utmärkt resultat på leder, senor och ligament som annars är mycket svåra att komma åt och har ofta en begränsad effekt av vanlig massage. Elektroterapin kan även ges i ett förebyggande syfte för att stärka upp leder och ligament.

ULF ÖDQVIST

ceritifierad Equiopat och Diplomerad massageterapeut

ulf@examino.se

Tel. 0703-58 62 81

Massage och elektroterapi är ett komplement till veterinärmedicin.